W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

 1. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
 2. UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/72/2015 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 3. UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 4. UCHWAŁA NR XIV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kołaczyce oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf
 5. UCHWAŁA NR XIX/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.pdf
 6. UCHWAŁA Nr XV / 72 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 7. UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 20 grudnia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce.pdf
 8. UCHWAŁA NR LXXVIII/471/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce.pdf
 9. UCHWAŁA Nr XL/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 10. UCHWAŁA NR LVIII/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 14 listopada 2022 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.pdf
 11. UCHWAŁA NR LXXVI/457/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH  z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kołaczyce.pdf

Data dodania: 26 sierpnia 2022