W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Czyste Powietrze +”

Zmiana Programu umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). 

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem zgodnie z obowiązującym po zmianie:

-   Programem priorytetowym,
-   wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
-  Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.       

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

1) Rozwiązanie dostępne wyłącznie dla Beneficjentów 2) i 3) części PPCP;
2) W przypadku kiedy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie;
3) Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
4)  Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem, wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
5) Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

  • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany);
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami;

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

-  za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
-  poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
-  bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW;
6)  Warunkiem skorzystania z prefinansowania jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Zaleca się wykorzystanie wzoru umowy udostępnionego na Portalu Beneficjenta. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych;
7)  Niektóre warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:
a)  wnioski o dotację z prefinansowaniem rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia wpływu do Funduszu;
b)  środki prefinansowania, w wysokości do 50% maksymalnej wysokości dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą, zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach;
c) po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność zawierający fakturę końcową, protokół odbioru potwierdzający wykonanie całości przedsięwzięcia oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez Beneficjenta;
d) wyboru wykonawcy Beneficjent dokonuje na własne ryzyko;
e)  termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość zakończenia przedsięwzięcia w okresie zgodnym z Programem;
f) warunkiem przy podpisaniu umowy między Wnioskodawcą a wykonawcą jest, to, aby wykonawca działał na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej od 1 roku, albo posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Dla Beneficjentów niezainteresowanych prefinansowaniem oraz kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinasowania obowiązuje wzór formularza wprowadzony 25 stycznia 2022 r. 

Data dodania: 19 sierpnia 2022