W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej godnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urząd Miejski w Kołaczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wstęp Deklaracji:

Poniższa deklaracja dotyczy Portalu Informacyjnego Gminy Kołaczyce. Deklaracje dostępności jednostek organizacyjnych są opublikowane na stronach poszczególnych jednostek

Urząd Miejski w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kolaczyce.pl 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • niektóre  informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), przykładem takich informacji są oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego,
  • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy,
  • brak audiodeskrypcji dla części  materiałów multimedialnych,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Wyłączenia:

 • filmy, zdjęcia i obrazki  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • wersja tekstowa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Kołaczycach.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Lisowska, Adres poczty elektronicznej: k.lisowska@kolaczyce.itl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 605 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy k.lisowska@kolaczyce.itl.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kołaczycach zlokalizowany jest w dwóch budynkach.

Budynek I - główny Urzędu, ul. Rynek 1

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia, wejście główne od strony Rynku oraz drugie wejście  z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku od strony ul. Powstańców. Otwarte dla pracowników i interesantów jest główne wejście od ul. Wojska Polskiego.

Z tyłu budynku od strony zachodniej znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ulicy Powstańców).

Wejście do budynku I Urzędu od ul. Powstańców posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest odpowiednio oznakowane, posiada dzwonek sygnalizujący, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty.

Na parterze budynku głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych i drzwi wejściowych do budynku. Punkt wyróżniono przez elementy
architektury i wizualny kontrast. Zlokalizowano go w miejscu dostępnym dla osób ze
szczególnymi potrzebami.W strefie obsługi klienta zapewniono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku, stanowisko jest dobrze oświetlone.

W budynku głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Toaleta  umiejscowiona jest na parterze budynku obok Punktu Obsługi Klienta. Toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada oznaczenie pismem brajlowskim.

Urząd zapewnia możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Urząd zapewnia dostęp do usługi wideotłumacza polskiego języka migowego PJM. Osoba głucha może samodzielnie uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie. Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem, a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma windy.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po zgłoszeniu takiej konieczności.

 

Budynek II, przy ul. Burmistrza Wiejsowskiego 1

Do budynku prowadzą  dwa wejścia, jedno wejście od strony Rynku  i drugie (główne) wejście od strony ul. Burmistrza Wiejowskiego. Otwarte dla pracowników i interesantów są oba wejścia. Wejście od strony Rynku jest częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych (nie ma schodów). Za drzwiami głównego wejścia znajdują się schody. wejść prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.

W budynku nie ma stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób na wózkach - osoby takie obsługiwane są w budynku I

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Urząd zapewnia dostęp do usługi wideotłumacza polskiego języka migowego PJM. Osoba głucha może samodzielnie uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie. Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem, a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Urząd zapewnia możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Kołaczycach nie udostępnia aplikacji mobilnej.