W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Deklaracja dostępnosci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://kolaczyce.pl/artykuly/830/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-kolaczycach , zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego tekstu
- niektóre załączniki są w postaci skanu


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Lechwar, adres poczty elektronicznej gopskolaczyce@interia.pl. lub gopskolaczyce@kolaczyce.naszops.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134460587. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ulic Burmistrza Wiejowskiego i Rynek.

Wejście do GOPS drzwiami od ul. Wiejowskiego może stanowić problem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ za drzwiami znajduje się niewielki korytarz, z którego do pomieszczeń GOPS prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, czy windy.

Drzwi od strony Rynku znajdują się na poziomie chodnika, a ich szerokość umożliwia wjazd osobom na wózkach. Pomieszczenia GOPS mieszczą się na parterze, a tym samym są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokość drzwi wewnętrznych w budynku, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek nie posiada własnego parkingu, możliwym jest natomiast zaparkowanie bezpośrednio pod budynkiem, na parkingu publicznym, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, istnieje natomiast możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty klienta.