W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Pomoc Społeczna

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Od każdej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania.

            Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej. Od dnia 01 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej: 776,00zł
- dla osoby w rodzinie: 600,00 zł.
maksymalna kwota zasiłku stałego: 719,00 zł
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 345,00 zł.
            Należy nadmienić, iż osoby lub rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł lub na osobę w rodzinie 900,00 zł), mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Procedura ubiegania się o swiadczenia z pomocy społecznej - wymagane dokumenty
15-02-2023

Procedura ubiegania się o swiadczenia z pomocy społecznej -...

Zasiłek okresowy
15-02-2023

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy
15-02-2023

Zasiłek celowy

Zasiłek stały
15-02-2023

Zasiłek stały

Specjalny zasiłek celowy
15-02-2023

Specjalny zasiłek celowy

Specjalne usługi opiekuńcze
15-02-2023

Specjalne usługi opiekuńcze

Pobyt w DPS
15-02-2023

Pobyt w DPS

Dodatki mieszkaniowe
15-02-2023

Dodatki mieszkaniowe

Usługi opiekuńcze
15-02-2023

Usługi opiekuńcze