W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Panel ułatwień dostępu
Kontrast
Powiększanie tekstu
Podświetlanie linków
Odstępy między tekstem

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Na stronie nie opublikowano informacji o zakresie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-07
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: 134460217
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach
Adres: ul. Szkolna 7
38-213 Kołaczyce
E-mail: dyrekcja@szkolakolaczyce.pl
Telefon: 134460217
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach zlokalizowany przy ul. Szkolnej 7  nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności obsługi Petenta niepełnosprawnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 44 602 17.

Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść: Główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej
Wejście do szatni obok wejścia głównego
Wejście od strony zachodniej obok świetlicy
Wejście od parkingu od strony zachodniej
Wejście koło sali gimnastycznej
Wejście od strony wschodniej do kuchni, które jest używane tylko przez jej pracowników
 Do wszystkich wejść prowadzą schody bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie szkoły jest oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, znajdujące się obok wejścia numer (1) i (2) od  strony południowej.
Przed wejściem nr 2 znajduje się dzwonek dla niepełnosprawnych
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, którzy pomogą osobie niepełnosprawnej skontaktować się z osoba do kontaktu w sprawie dostępności, zwanej dalej asystentem. Asystent pomoże petentowi załatwić sprawę, z która przyszedł.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro oraz  piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Placówka dąży do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.

Ułatwienia zastosowane na stronie internetowej:
Dla osób słabowidzących przeznaczona dostępna jest wersja o zwiększonym kontraście oraz zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Inne informacje i oświadczenia
Sposób wykonania samooceny zgodności z ustawą:
Samooceny dokonano za pomocą ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów) służących do sprawdzania dostępności stron internetowych. Z powodu barku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności. Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://achecker.ca/checker/index.php.
Walidator nie wykrył poważnych błędów w elementach strony takich jak: dane teleadresowe i narzędzia służące do kontaktu, deklaracja dostępności.
Dołożymy wszelkich starań, aby pełnego sprawdzenia zgodności strony internetowej po kątem spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych możliwie jak najszybciej oraz dostosowanie strony internetowej do tych wymagań.